Commissie Maatschappelijke en Culturele Aangelegenheden

Het is de bedoeling dat deze commissie alles in het werk stelt om de club te profileren als een ideaal gespreksforum waar maatschappelijke en culturele thema’s aan bod komen (om zo een meerwaarde te geven aan de faam van de club, hetgeen interessante nieuwe leden kan aantrekken). Dit kan gebeuren via spreekbeurten en debatavonden, bezoeken met maatschappelijke of culturele klemtoon en realiseren van culturele projecten (al dan niet gecombineerd met een winstgevend aspect, met oog op de caritatieve missie van de club). De verantwoordelijke van deze commissie is doorgaans de contactpersoon tussen de eigen club en de overkoepelende Districtscommissie voor Maatschappelijke en Culturele Aangelegenheden.

Gezien de grote overlapping tussen de verantwoordelijkheden van de Activiteitencommissie en van de Commissie voor Maatschappelijke en Culturele aangelegenheden hebben we besloten in onze club deze twee commissies te verenigen (liever dan te splitsen), hetgeen ons toelaat het organiserend talent binnen onze club maximaal te benutten. Binnen deze verenigde commissie blijft er één Voorzitter van de Activiteitencommissie voor de meer ludieke en feestelijke aangelegenheden en één voorzitter van de Commissie voor Maatschappelijke en Culturele Aangelegenheden.

Aanwervingscommissie (Effectieven)

Hoe wordt iemand lid van een LIONS club?

Om lid te kunnen worden van een Lionsclub moet u uitgenodigd worden door leden van die club.
Dit is niet bedoeld om de club zo exclusief mogelijk te houden. Het is wel de bedoeling zeer zorgvuldig nieuwe leden te kiezen, want iemand wordt in principe voor de rest van zijn leven lid van een club.
Aan de andere kant is het natuurlijk niet ‘verboden’ contact te zoeken via de club website of met leden van een Lionsclub en uw eventuele belangstelling uit te spreken.
Binnen de Lions wordt er gewerkt met een aanwervingscommissie. Deze commissie ontvangt en verwerkt de Voorstellen tot Lidmaatschap en streeft er naar een opleiding te geven aan de nieuwe leden die opgenomen werden in de Club volgens de tradities, doelstellingen en inzet.
De aanwervingscommissie kent als hoofddoel de nieuwe kandidaturen te evalueren en voorstellen te formuleren tot het aanvaarden van nieuwe leden, hierbij rekening houdend met de sociale verblijfplaats, inzet binnen de samenleving en andere elementen waaruit het sociaal engagement kan blijken.

Waarom lid worden van een Lionsclub?

  • Voor de vriendschap: Lions beantwoordt aan de vraag van de mens naar vriendschap en kameraadschap.
  • Voor de professionele ontplooiing: elk beroep is in Lions-gemeenschap vertegenwoordigd.
  • Voor de persoonlijke ontwikkeling: wie Lions wordt, zet een nieuwe stap inzake menselijke contactmogelijkheden en persoonlijke vooruitgang.
  • Voor de ontwikkeling van de eigen leiderskwaliteiten: Lions is een organisatie van mensen die succesvol leiding geven.
  • Ten behoeve van de lokale gemeenschap: Het sociaal engagement is één van de pijlers van de Lions-werking
  • Om het nuttige aan het aangename te paren: nieuwe vrienden maken, deelnemen aan activiteiten en uitstappen.
  • Omwille van het internationale karakter van Lions. Zij is wereldwijd aanwezig en biedt zo de kans over de hele wereld vrienden te maken.
  • Lions is multi-cultureel. Zij staat open voor alle landen, culturen, religies, rassen, ideologieën, politieke overtuigingen, talen, kleuren en etnieën.

Sociale commissie

Het motto van de Lions Club is “we serve”. Het is een absolute primaire bedoeling van een lions club om zich sociaal te engageren voor mensen die het moeilijker hebben, en vooral voor hen die uit de boot vallen uit ons maatschappelijk sociaal vangnet. Er bestaan projecten, veelal uit private initiatieven die specifieke pijnen proberen toe verzachten en noden proberen in te vullen. Sommige daarvan hebben het financieel niet makkelijk, en daar wordt vaak beroep gedaan op service clubs zoals de Lions Club.

Maar sommige sociale tekorten kunnen niet toegedekt worden met enkel wat centen. Denk bijvoorbeeld aan het warme thuisgevoel dat weeskinderen kunnen missen als ze opgevangen worden in een tehuis. Kijk eens rond op Walibi, als u een groep gehandicapten dolgelukkig ziet genieten, als een aantal vrijwilligers ze voor een dag meeneemt op uitstap. Dit zijn voor ons ook sociale engagementen, die we graag nemen.
Daarom vindt onze sociale commissie het belangrijk dat Lions Club Gavere Rhodeland zich inzet om in zijn regio projecten financieel te steunen, maar ook om zich te engageren in activiteiten die mensen gelukkig maken.
Lions Club Gavere Rhodeland is een jonge club, en heeft als eerste sociaal project gekozen om Hachiko te steunen. Hachiko leidt honden op om hulp te bieden aan invaliden door middel van kleine opdrachten.(http://www.hachico.org). Dit was onze start, maar de aandacht breidt zich nu uit naar projecten die gericht zijn naar vooral kinderen die het sociaal en materieel moeilijk hebben.
De Sociale Commissie werkt nauw samen met de activiteitencommissie. De activiteitencommissie zorgt voor de middelen, en de sociale commissie zorgt ervoor dat de middelen goed gebruikt worden.

Activiteitencommissie

Gezien een serviceclub de sociale werking tot hoofddoel stelt, is het noodzakelijk te kunnen rekenen op een goed georganiseerde fundraising. Vandaar het belang van de activiteitencommissie. Hier worden op regelmatige tijdsstippen acties op poten gezet, inspelend op wat de maatschappij ons biedt (beurzen, tentoonstellingen, culturele perspectieven,..) Dit vraagt om flexibiliteit en alertheid van alle leden.

Maar ook de vaste, herkenbare, jaarlijks wederkerende activiteiten horen op de agenda van deze actief draaiende commissie. Zoals er zijn de verkoop van onze ‘KRIS KRAS DOOR RHODELAND -pakketten’, ons ambitieuze golftoernooi, …

Ook probeert deze commissie regelmatig een notoire spreker uit te nodigen op een van de open vergaderingen. Iedereen is welkom deze interessante spreekbeurten. We zoeken er steeds naar actuele of toepasbare items te kunnen strikken. U kan dit volgen op onze agenda.

En last but not least heeft Gavere Rhodeland de ambitie zijn dierbare echtgenotes regelmatig te laten proeven van wat de heren op hun avonden bekokstoven. Dit vergroot de betrokkenheid en opent perspectieven om op onze dames te kunnen rekenen wanneer er een activiteit gepland wordt waar vele handen het werk licht maken!